Kamu ve Özel Sektör İş Birliği

Kamu ve Özel Sektör İş Birliği

Özel sektörden emekli olan veya görevden ayrılmış olan yeterlilik gösteren üst yöneticiler, devletin önemli birimlerinde görev alabilecek. Hükümet, devletin çalışma kollarına özel sektör ayağı bağlıyor.

43
0
PAYLAŞ

Özel sektörden emekli olan veya görevden ayrılmış olan yeterlilik gösteren üst yöneticiler, devletin önemli birimlerinde görev alabilecek. Hükümet, devletin çalışma kollarına özel sektör ayağı bağlıyor.

Bu yeni gündem sayesinde kamu personel kaynağı kapasitesi artacak.

Emekli olan ya da istifa eden Kamu veya Özel sektör çalışanlarının gönüllü ya da maaşlı olarak görev alabilecekleri yeni dönem başlatılıyor. Bu yeni dönemde liyakat sahibi Üst Düzey Yöneticiler, CEO’lar  devlete bağlı proje ve programlarda çalışabilecekler.

Kamu kurumları Hükümet sisteminin bu yeni yapılandırmasında, çalışma ve insan kaynağı kapasitesinin artacağı ve halkın memnuniyetinin ilkler listesinde yer alması hedeflendi.

Kamu kuruluşlarının yönetim sisteminin değişmesinin hedeflendiği bu yeni yapılanma sayesinde yeni kamu kurumlarının kurulmasına sınırlar konulacak, var olan kurumlar üzerinde ihtiyaç halinde değişimler yapılacak.

Bu yeni düzenlemeye göre Büyükşehir Belediyeleri, merkez ve taşra teşkilatının arasındaki dengeyi olumlu yönde sağlamlaştıracaktır.Tüm belediyelerin çalışma, yetki,görev, sorumluluk ve çalışma işbirliği güncellenecektir.

Hükümetin bu çalışması özellikle taşradaki belediyelerin çalışan kalitesinin artması yolunda ciddi ümit vaad etmektedir.

TADOİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) devlet çalışanları yetiştirme merkezi adı altında tekrar yapılanacaktır. Yapılanmanın sonunda bakanlıkların talepleriyle her sene kamu çalışan programları yinelenecektir.

Mevcut yasanın değişmesi durumunda kamuoyu bilgilendirme, hesap verilebilirlik güçlendirilecek ve tüm bu değişimi kapsayan bir internet sitesi kurularak değişikliklerin ne anlama geldiğinin altını dolduracaktır.

Teknolojinin de desteğiyle yenilikçi hizmetleri ve bilimsel araştırmaları destekleyen, ticari sır ve kişisel veri içermeyen paylaşımların desteklenmesine hız vermesi hedeflenmiştir.

Devlet ve özel sektör çalışma işbirliğinin katılımcı sayısını arttıracağı söz olmakla beraber, devletin her sene bu yeni kapsam adı altında personel yetiştirmesi planlanarak alanında yetkili ve uzman kişilerin önemli pozisyonlara getirilmesi düşünülüyor.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK